ЗК Дунав 93
Земеделска кооперация в село Малък Преслвавец

За нас

Кооперация „Дунав-93“ с. Малък Преславец , обл. Силистра е създадена през 1993г.В Кооперацията членуват 524 член кооператори и се обработват 20 хиляди декара земя, от които 4 хиляди декара са собственост на Кооперацията.

Управлява се от Председател Анчо Ангелов и Управителен съвет. На тази длъжност Г-н Ангелов е от 22 години.

Кооперация „Дунав-93 “ отглежда предимно зърнени и технически култури – царевица, пшеница, слънчоглед и рапица. През годините развива и други дейности – отглеждане на пчелни семейства , овощна градина и хранителен магазин.

Целогодишно в кооперацията работят около 35 души. Средната възраст на работещите 41-42 години. Средното трудово възнаграждение е 1600лв.

Кооперацията разполага с най-съвременни и модерни машини и техники за обработка на земята. Всички трактори и комбайни са снабдени с GPS , както и всичко което е необходимо за развиване на съвременно земеделие. Осигурени са помещения за прибиране на техниката през зимата и също така и складове за готовата продукция , помещения за почивка на работещите , ремонтна работилница и други. В момента е завършен проект за изграждане на напоителна система за около 580 декара поливна площ.